Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

NGC 6914

NGC 6914

NGC 6414 * mgławica refleksyjna w gwiazdozbiorze Łabędzia.
Data : 05.05 – 25.05. 2014 r H alfa 26.07/27.07.2014 RGB
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TS APO 65Q
Kamera : QHY 9 , ASI 120 MM
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 8h 40 min. H alfa, RGB 60:60:70
Obróbka : MaximDL , Photoshop CC v14
Krótki opis obiektu :
NGC 6914 to mgławica znajdująca się w północnej części gwiazdozbioru Łabędzia w odległości 6000 lat świetlnych i rozciągająca się na 50 lat świetlnych. Jest to region formowania się nowych gwiazd posiadający dwa rodzaje mgławic. Mgławice emisyjne w kolorze różowo czerwonym gdzie młode niebieskie gwiazdy wyrzucają duże ilości promieniowania ultrafioletowego do ich otoczenia. To promieniowanie pobudza cząstki gazowe wodoru powodując że stają się one zjonizowane i rozświetlają mgławicę. Mgławice refleksyjne koloru niebieskiego której obłoki pyłu odbijają światło pobliskich młodych gwiazd. Stąd widma wykazywane przez mgławice refleksyjne są podobne do gwiazd które je oświetlają.

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme