Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

NGC 6914

NGC 6914

NGC 6414 * mgławica refleksyjna w gwiazdozbiorze Łabędzia.
Data : 05.05 – 25.05. 2014 r H alfa 26.07/27.07.2014 RGB
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TS APO 65Q
Kamera : QHY 9 , ASI 120 MM
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 8h 40 min. H alfa, RGB 60:60:70
Obróbka : MaximDL , Photoshop CC v14
Krótki opis obiektu :
NGC 6914 to mgławica znajdująca się w północnej części gwiazdozbioru Łabędzia w odległości 6000 lat świetlnych i rozciągająca się na 50 lat świetlnych. Jest to region formowania się nowych gwiazd posiadający dwa rodzaje mgławic. Mgławice emisyjne w kolorze różowo czerwonym gdzie młode niebieskie gwiazdy wyrzucają duże ilości promieniowania ultrafioletowego do ich otoczenia. To promieniowanie pobudza cząstki gazowe wodoru powodując że stają się one zjonizowane i rozświetlają mgławicę. Mgławice refleksyjne koloru niebieskiego której obłoki pyłu odbijają światło pobliskich młodych gwiazd. Stąd widma wykazywane przez mgławice refleksyjne są podobne do gwiazd które je oświetlają.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme