Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

NGC 206 gromada gwiazd

NGC 206 gromada gwiazd

NGC 206 w Wielkiej Galaktyce Andromedy M 31.
Data : 29.08 – 15.10.2022 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refractor TSAPO 130
Kamera : QHY 695A, ASI 290mini
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 14 h 40 min.
Obróbka : MaximDL, PixInsight, Photoshop CC18.
Krótki opis obiektu :
NGC 206 znajduje się w ramieniu spiralnym Galaktyki Andromedy M 31. Jest najbogatszym i najbardziej rzucającym się w oczy obłoki gwiazd a także jednym z największych i najjaśniejszych obszarów formowania się gwiazd w całej Grupie Lokalnej. Piękne jasne błękitne gwiazdy NGC 206 mówią o jej młodości. Jej największe i najmasywniejsze gwiazdy liczą sobie mniej niż 10 milionów lat. Obszary formowania się gwiazd w Andromedzie możemy zobaczyć dzięki charakterystycznemu znakowi, czerwonej emisji z obłoków zjonizowanego wodoru.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.

Opis gromad kulistych znajdujących się w kadrze.

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme