Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

NGC 7331

NGC 7331 i inne

NGC 7331 * galaktyka spiralna w gwiazdozbiorze Pegaza.
Data : 10.09 – 15.09.2018 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TSAPO 130
Kamera : QHY 163 M, ASI 290 M
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 05h 05 min. Luminancja, 03 h 00 min. RGB
Obróbka : MaximDL , Photoshop CC14
Krótki opis obiektu :
NGC 7331 galaktyka spiralna typu Sbc znajdująca się w gwiazdozbiorze Pegaza w odległości około 50 milionów lat świetnych od ziemi. Została odkryta przez Williama Herschela w 1784 roku. Wykazuje wiele podobieństwa do Naszej Galaktyki. Jest ona najjaśniejszym członkiem grupy NGC 7331. Na niebie widoczna jako obiekt o jasności 9,5 magnitudo o rozmiarach 10,2’ x 4,2’ kątowych.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme