Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

M 53

M 53

Data : 08.04 – 06.05.2018 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TS APO 130
Kamera : QHY 163 M , ASI 290 M
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : Luminancja 03 h 20 min, RGB 02 h 30 min
Obróbka : MaximDL , Photoshop CC14
Krótki opis obiektu :
M 53 gromada kulista w gwiazdozbiorze Warkocz Bereniki, która została odkryta 3 lutego 1775 roku przez Johana Elerta Bodego znajduje się w odległości 58 000 lat świetlnych. Średnica gromady wynosi około 220 lat świetlnych, jej jasność obserwowana to 7,6 magnitudo a jasność obserwowana najjaśniejszych gwiazd to 12 magnitudo. Zawiera ponad 250 000 gwiazd, z których większość to gwiazdy czerwone starsze od Słońca, trafiają się również gwiazdy błękitne które są jakby zaprzeczeniem tego jakoby wszystkie gwiazdy w M 53 powstały w tym samym czasie. W gromadzie zaobserwowano również 47 gwiazd zmiennych. Jak wszystkie gromady kuliste M 53 jest uboga w metale.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme