Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

NGC 6229

NGC 6229

NGC 6229

NGC 6229 * gromada kulista w gwiazdozbiorze Herkulesa.
Data : 04.06 – 08.06.2018 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : TSAPO 130
Kamera : QHY 163M , ASI 290M
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : Luminancja 03 h, RGB 01 h 30 min.
Obróbka : MaximDL , Photoshop CC 14
Krótki opis obiektu :
NGC 6229 to gromada kulista znajdująca się w gwiazdozbiorze Herkulesa, która została odkryta przez Wilhelma Herschela 12 maja 1787 r. Jej odległość od Ziemi to 99,5 tysiąca lat świetlnych. Na niebie widoczna jest jako obiekt o jasności 9,4 magnitudo i rozmiarach 4,5′ kątowe.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme