Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

NGC 663 Gromada Kosiarka

NGC 663 Gromada Kosiarka

NGC 663 * gromada otwarta w gwiazdozbiorze Kasjopei.
Data : 20.11 – 27.11.2016 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TSAPO 130
Kamera : QHY 9 Mono , Lodestar
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 2 h 00 min. Luminancja, 1 h 15 min. RGB
Obróbka : MaximDL , Photoshop CC 14
Krótki opis obiektu :
NGC 663 inna nazwa to Coldwell 10 gromada otwarta gwiazd w gwiazdozbiorze Kasjopei , która została odkryta 3 listopada 1787 roku przez angielskiego astronoma Williama Herschela. Na niebie widoczna jako obiekt siódmej wielkości. Jest to młoda gromada licząca sobie około 400 gwiazd. Wiek jej ocenia się na około 20-25 milionów lat. Gromada ta jest bardzo interesująca ze względu na to, że zawiera dużą liczbę gwiazd typu widmowego B, w sumie odkryto ich w gromadzie 24. Gwiazdy te w swoim widmie zawierają wyraźne linie emisyjne wodoru. Większość gwiazd posiada typy widmowe z zakresu pomiędzy B0 a B3. W gromadzie odnaleźć można co najmniej pięciu tzw. „niebieskich maruderów”, które powstały w wyniku połączenia się dwóch gwiazd w jedną większą i gorętszą. W NGC 663 co najmniej dwie gwiazdy to zmienne zaćmieniowe o okresie 0,6 i 1,03 dnia. Do członkowstwa w gromadzie kandyduje V831 Cas oznaczana także jako LS I +61° 235, lub RX J0146.9 6121. Jest to intrygujący rentgenowski system podwójny, zawierający najwolniejszy pulsar rentgenowski z okresem impulsów około 1400. W danych archiwalnych RXTE ASM odnaleźć można zapis o tak zwanych „super” wybuchach rentgenowskich zachodzących mniej więcej co 450 dni, przy okresie orbitalnym wynoszącym 330 dni.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme