Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

NGC 1528 i Sh2-209

NGC 1528 i Sh2-209

NGC 1528 i Sh2-209 * NGC 581 gromada otwarta i mgławica w gwiazdozbiorze Perseusza.
Data : 17.10 – 30.11.2018 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TSAPO 130
Kamera : QHY 163M Mono , ASI 290M
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 10 h 00 min. Halfa, 1 h 30 min. RGB
Obróbka : MaximDL , Photoshop CC 14
Krótki opis obiektu :
NGC 1528 to gromada otwarta gwiazd która znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza. W jej skład wchodzi 165 gwiazd z których najjaśniejsza ma jasność 8,7 magnitudo.Gromada na niebie świeci jako obiekt o jasności 6,4 magnitudo i rozmiarach 23′ kątowe.Szacowany wiek to około 370 milionów lat. Na prawo od gromady widoczna jest mgławica Sh2_209.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme