Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

NGC 1647

NGC 1647

NGC 1647 gromada otwarta w gwiazdozbiorze Byka.
Data : 12.01 – 14.01.2023 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TSAPO 130
Kamera : QHY 695A Mono , Asi290Mini
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 2 h 30 min. Luminancja, 3 h 00 min. RGB
Obróbka : MaximDL ,PixInsight, Photoshop CC 18
Krótki opis obiektu :
NGC 1647 to gromada otwarta w gwiazdozbiorze Byka znajdująca się w odległości 1800 lat świetlnych za kompleksem ciemnych mgławic. Należy do niej 90 gwiazd a najjaśniejsze gwiazdy ciągu głównego są typu widmowego B7. Wiek gromady oceniono na 150 milionów lat.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme