Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

NGC 225 i VdB 4

NGC 225 i VdB 4

NGC 225 i VdB 4* gromada otwarta i mgławica refleksyjna w gwiazdozbiorze Kasjopei.
Data : 15.09 – 18.09.2020 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TSAPO 130
Kamera : QHY 695A Mono , Asi290M
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 6 h 50 min. Luminancja, 6 h 10 min. RGB
Obróbka : MaximDL , Photoshop CC 14
Krótki opis obiektu :
NGC 225 gromada otwarta w gwiazdozbiorze Kasjopei znajduje się w odległości 2,1 tys. lat świetlnych od nas. Na niebie widoczna jako obiekt o jasności 7,0 magnitudo i rozmiarach 15’ kątowych. W jej pobliżu znajduje się mgławica refleksyjna VdB 4 która oświetlana jest przez jedną z gwiazd gromady, gwiazdę zmienną o oznaczeniu V 594. Przypuszcza się sama mgławica jest pozostałością po obłoku który uformował gromadę otwartą NGC 225.Na prawo ku górze widzimy ciemną obłok o znaczony w katalogu jako LDN 1291.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme