Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

NGC 559

NGC 559

NGC 559 gromada otwarta w gwiazdozbiorze Kasjopei.
Data : 27.08 – 19.10.2022 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TSAPO 130
Kamera : QHY 695A Mono , Asi290Mini
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 5 h 00 min. Luminancja, 5 h 00 min. RGB
Obróbka : MaximDL ,PixInsight, Photoshop CC 18
Krótki opis obiektu :
Gromada otwarta gwiazd NGC 559 oznaczona również jako Caldwell 8 znajduje się w gwiazdozbiorze Kasjopei w odległości 3700 lat świetlnych. Jest to stara gromada, której wiek oszacowano na 2 miliardy lat. W przestrzeni rozciąga się na 7 lat świetlnych. Należy do niej około 50 gwiazd z której 4 gwiazdy mają od 11 do 12 magnitudo a kolejne 12 gwiazd to 13 do 14 magnitudo. Na niebie świeci jako obiekt o jasności 9,5 magnitudo obejmując obszar o rozmiarach 7 minut kątowych.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme