Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

NGC 6791

NGC 6791

NGC 6791 * gromada otwarta w gwiazdozbiorze Lutni.
Data : 28.03.-02.04.2020 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : TSAPO 130
Kamera : QHY 695A, Atik 16IC
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 2,5 godz. Luminancja , 2,5 godz. RGB.
Obróbka : MaximDL , Photoshop CC14
Krótki opis obiektu :
NGC 6791 jest gromadą otwartą znajdującą się w gwiazdozbiorze Lutni w odległości  16,4 tyś.lat świetlnych. Wiek jej szacowany jest na 8 miliardów lat. Jest jedną z najstarszych i najbardziej bogatych  w metale gromad w Naszej Galaktyce. Na niebie widoczna jako obiekt o jasności  9,5 magnitudo i rozmiarach 10’ kątowych. 


br>

Opis obiektów znajdujących się w kadrze.

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme