Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

NGC 884, NGC 869 nowe

NGC 884, NGC 869 nowe

NGC 869, NGC 884 * podwójna gromada otwarta w gwiazdozbiorze Perseusza.
Data : 05.01-21.01.2024 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Teleskop Newtona TSAPO 130
Kamera : ASI 294M, ASI 290
Montaż : Optron CEM 70
Ekspozycja : 1 h 27 min. Luminancja, 3 h 39 min. RGB
Obróbka : MaximDL , Photoshop CC18
Krótki opis obiektu :
Podwójna gromada otwarta oznaczona w katalogu jako NGC 869 i NGC 884 znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza. Znana jest również jako h i Chi Perseusza. Gromada NGC 869 liczy sobie 5,6 miliona lat, a NGC 884 liczy 3,2 miliona lat. Odległość jaka nas dzieli od niej to 7600 lat świetlnych. Na niebie widoczna jako obiekt 4,4 magnitudo o powierzchni 60′ kątowych. Całkowita masa tej podwójnej gromady to 20 tysięcy mas Słońca. Każda z nich zawiera do 300 gwiazd z których najjaśniejsze świecą jako gwiazdy siódmej wielkości. Obie gromady zawierają najgorętsze gwiazdy klasy widmowej B0 jak i znaczną liczbę młodych gwiazd typu O i B.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.Zdjęcie gromady otwartej NGC 869 NGC 884 wykonane refraktorem TSAPO 130 i kamerą QHY 163M.
Data : 06.10.2018 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Teleskop Newtona TSAPO 130
Kamera : QHY 163M ASI 290
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 3 h 03 min. Luminancja, 1 h 48 min. RGB
Obróbka : MaximDL , Photoshop CC14Zdjęcie gromady otwartej NGC 869 NGC 884 wykonane teleskopem Newtona i aparatem Canon 350 D modyfikowanym.
Data : 03.10.2010 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Teleskop Newtona 200/1000 F5
Kamera : Canon 350 D mod. LVI SmartGuider
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 20 x 180 sek ISO 800
Obróbka : DSS , MaximDL , Photoshop CS5

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme