Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

IC 59 i IC 63

IC 59 * IC 63

IC 59, IC 63 * mgławice w gwiazdozbiorze Kasjopei.
Data : 19.10 – 24.11. 2017 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TS APO 130 F7
Kamera : QHY 163 M , Lodestar
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 5h 20 min. Luminancja, 4h 00 min RGB
Obróbka : MaximDL , Photoshop CC14
Krótki opis obiektu :
IC 59 jest mgławicą refleksyjną, natomiast IC 63 jest mgławicą emisyjną z obszarem H II. Wspólnie tworzą obiekt skatalogowany w katalogu Sharplessa jako Sh2-185. Zostały odkryte przez Isaaca Robertsa 17 stycznia 1890 roku. Znajdują się w gwiazdozbiorze Kasjopei w odległości około 600 lat świetlnych od Ziemi i 3 lata świetlne od gwiazdy zmiennej gama Kasjopei przez którą są jonizowane i podświetlane jest ona najjaśniejszą gwiazdą tego gwiazdozbioru. Ich jasność na niebie to 10 magnitudo a rozmiary kątowe to około 10 minut kątowych.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.


Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme