Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

IC 1396

IC 1396

IC 1396 * gromada otwarta i mgławica emisyjna w gwiazdozbiorze Cefeusza.
Data : 26.07 – 29.07. 2013 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TS APO 65Q
Kamera : QHY 9 , QHY 5
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 7h 20 min. H alfa 50:50:50 RGB
Obróbka : MaximDL , Photoshop CS5
Krótki opis obiektu :
IC 1396 – gromada otwarta otoczona mgławicą emisyjną znajduje się w gwiazdozbiorze Cefeusza. Została odkryta w sierpniu 1893 roku przez Edwarda Barnarda. Jest jedną z największych widocznych na niebie, jej widoczna średnica kątowa jest prawie trzy razy większa niż średnica kątowa Księżyca. Choć posiada tak spore rozmiary jest to mgławica słabo widoczna. W mgławicy tej świecący kosmiczny gaz miesza się z ciemnymi chmurami pyłowymi. Na krawędzi IC 1396 znajduje się nadolbrzym Gwiazda Granat, a mgławica należąca do kompleksu otacza znajdującą się blisko centrum gwiazdę wielokrotną Struve 2816. Wewnątrz niej możemy znaleźć charakterystyczną ciemną mgławicę zwaną Trąbą Słonia. W obszarze gromady odległym od Ziemi o 3000 lat świetlnych, formują się gwiazdy. Sama mgławica rozciąga się na setki lat świetlnych.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.


Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme