Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

IC 1848 * z Mgławicą Dusza

IC 1848 * z Mgławicą Dusza

IC 1848 i Mgławica Dusza *
gromada otwarta i mgławica emisyjna w gwiazdozbiorze Kasjopei.

Data : 29.07 – 18.08. 2013 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TS APO 65Q
Kamera : QHY 9 , QHY 5
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 8h 20 min. H alfa, 50:40:40 RGB
Obróbka : MaximDL , Photoshop CS5
Krótki opis obiektu :
Mgławica Dusza oznaczona jako Sharpless 199 jest mgławicą emisyjną znajdującą się w gwiazdozbiorze Kasjopei w odległości 6000 lat świetlnych od Ziemi. Mgławica Dusza powiązana jest z mgławicą Serce IC 1805. Razem te mgławice zajmują obszar 300 lat świetlnych, obie też emitują jasne czerwone światło wzbudzonego wodoru. Po prawej stronie Sh2-199 znajduje się znacznie mniejsza mgławica IC 1871(Sh2-201) oderwana od boku Sh2-199. Młode masywne gwiazdy typu O i B oświetlają jarzące się obłoki emisyjne. Doprowadziło to do wyzwolenia wybuchów nowych procesów gwiazdo twórczych. Oświetlone przez masywne gwiazdy olbrzymie obłoki molekularne rozszerzają się tym samym sprężając otaczający je gęstszy ośrodek gazowy.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.


Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme