Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

IC 410 * IC 417

IC 410 * IC 417

IC 410 * IC 417 * mgławice w gwiazdozbiorze Woźnicy.
Data : 04.10 – 24.12. 2013 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TS APO 65Q
Kamera : QHY 9 , QHY 5
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 15 h 40 min. H alfa 60:60:60 RGB
Obróbka : MaximDL , Photoshop CS5
Krótki opis obiektu :
IC 410 mgławica emisyjna znajdująca się w gwiazdozbiorze Woźnicy w odległości około 12 000 lat świetlnych od Ziemi. Jest powiązana z gromadą otwartą NGC 1893. Rozciąga się na przestrzeni ponad 100 lat świetlnych. Chmury świecącego gazu wodorowego mgławicy zostały wyrzeźbione przez wiatr gwiezdny oraz promieniowanie gwiazd gromady NGC 1893. W obszarze IC 410 znajdują się dwa niezwykłe obłoki gazu i pyłu nazwane kijankami. Są one zbudowane z gęstszego i chłodniejszego gazu niż ten w mgławicy, mogą też być obszarami formowania się nowych gwiazd. Ciągną się one na przestrzeni około 10 lat świetlnych rzeźbione przez wiatr i promieniowanie gromady NGC 1893. Po prawej u góry mamy mgławicę IC 417.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.


Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme