Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

IC 443 Meduza

IC 443 Meduza

IC 443 * Meduza * mgławica w gwiazdozbiorze Bliźniąt.
Data : 16.01.2020 – 15.02.2020 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TS APO 130
Kamera : QHY 695A , QHY 290 M
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 10 h 20 min. H alfa, 05 h RGB
Obróbka : MaximDL , Photoshop CC14
Krótki opis obiektu :
IC 443 zwana również jako Mgławica Meduza została odkryta 25 sierpnia 1892 roku przez Max Wolfa, jest pozostałością po supernowej, której wybuch nastąpił między 8000 a 30 000 lat temu, znajduje się w gwiazdozbiorze Bliźniąt w odległości około 5000 lat świetlnych. Wielka supernowa wybuchła pozostawiając po sobie bąbel ogrzanego gazu, który rozszerzając się w ośrodku międzygwiezdnym zderzył się z dużym obłokiem molekularnym. W obszarze tym zachodzi jonizacja gazów. W środku mgławicy została zidentyfikowana gwiazda neutronowa będąca pozostałością supernowej, która utworzyła tę mgławicę.

Opis obiektów znajdujących się w kadrze.

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme