Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

M 42 Wielka Mgławica Oriona

M 42 Wielka Mgławica Oriona

M 42 * NGC 1976 * mgławica dyfuzyjna w gwiazdozbiorze Oriona.
Data : 05.11.- 08.12.2018 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TSAPO 130
Kamera : QHY 163M , ASI 290
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 10 h 00 min L, 3 h 20 min RGB.
Obróbka : MaximDL , Photoshop CC14
Krótki opis obiektu :
M 42 Wielka Mgławica Oriona jest najjaśniejszą mgławicą dyfuzyjną na niebie znajdującą się w gwiazdozbiorze Oriona na południe od jego Pasa o rozmiarach 65’ x 60’ kątowych. Jest ona częścią Obłoku Molekularnego Oriona. Odległość jaka nas dzieli od niej to około 1344 lata świetlne. Średnica jej mierzy 30 lat świetnych. Mgławica Oriona jest niemal kulistą i bardzo burzliwą chmurą gazu i pyłu pełną interesujących szczegółów, której gęstość wzrasta w kierunku centrum osiągając w nim temperaturę 10 tysięcy kelwinów. Niektóre rejony otrzymały swoja nazwę i tak, ciemna mgławica oddzielająca M 42 od M 43 nazywa się „Rybim Pyskiem” a jasne ramiona po obu strona „skrzydłami”. Na końcu Rybiego Pyska znajduje się młoda gromada otwarta gwiazd zwana Trapezem. W obszarze tym zachodzą ciągłe procesy gwiazdotwórcze.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.M 42 * mgławica w gwiazdozbiorze Oriona.
Data : 03.03.2011 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Teleskop Newtona 200/1000 F5
Kamera : QHY 8L , LVI SmartGuider
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 01h 45 min.
Obróbka : DSS , MaximDL , Photoshop CS5

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme