Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

M 8 * Laguna

M 8 * Laguna

M 8 * NGC 6533 * Laguna * mgławica dyfuzyjna w gwiazdozbiorze Strzelca.
Data : 10.05 – 03.08.2016 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TSAPO 65Q
Kamera : QHY 9 mono, ASI 120
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 09 h 20 min H alfa, 03 h 40 min RGB
Obróbka : MaximDL , Photoshop CC 14
Krótki opis obiektu :
Laguna w katalogach oznaczona jako M 8 lub NGC 6533 jest mgławicą dyfuzyjną którą odkrył Ciovanni Batista Hodierna przed 1654 rokiem. Znajduje się w gwiazdozbiorze Strzelca w odległości 4100 lat świetlnych, rzeczywista średnica to 33 lata świetlne. Na niebie widoczna jako obiekt 5,8 magnitudo.Wewnątrz mgławicy znajduje się NGC 6530 gromada składająca się z 50 do 100 młodych gorących gwiazd, która ogrzewa i jonizuje pobliski gaz. Laguna jest podświetlana od wewnątrz światłem nowo powstałych gwiazd. Mgławica ta zawiera również ciemne globule Boka oraz rejony bardzo żywiołowego tworzenia gwiazd. Można tam dostrzec wiele struktur o kształcie skręconej liny, uważanych za powstałe w wyniku zderzenia gorących wiatrów gwiazdowych z zimniejszym obłokiem pyłowym.

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme