Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

NGC 1333 i otoczenie

NGC 1333 i otoczenie

NGC 1333 i jej otoczenie * mgławica refleksyjna w gwiazdozbiorze Perseusza.
Data :28.08 – 29.09. 2014 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TS APO 65Q
Kamera : QHY 9 , ASI 120 MM
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 7h 30 min. Luminancja, RGB 5 h
Obróbka : MaximDL , Photoshop CC v14
Krótki opis obiektu :
NGC 1333 inne oznaczenie LBN 741, CED 16, DG 18 to mgławica refleksyjna znajdująca się w gwiazdozbiorze Perseusza o rozmiarach kątowych 6′ x 3′. Została ona odkryta 1 grudnia 1855 roku przez Eduarda Schonfelda.Odległość jaka dzieli mgławicę od Ziemi to 720 lat świetlnych. Jest jedynym z najbliższych obszarów formowania się nowych gwiazd, obfitującym w młode gwiazdy. W początkowym etapie swojego życia młode gwiazdy są niewidoczne w świetle widzialnym, gdyż są przesłonięte przez pył. Jednak obiekty te można wykryć w świetle podczerwonym.

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme