Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

NGC 1579

NGC 1579

NGC 1579 * Mgławica refleksyjna w Perseuszu.
Data : 23.01. – 23.09.2020 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TSAPO 130
Kamera : QHY 695A , ASI 290
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 6h 50 min. Luminancja, 5h 40 min. RGB
Obróbka : MaximDL, PixInsight, Photoshop CC18
Krótki opis obiektu :
NGC 1579 to mgławica refleksyjna położona w gwiazdozbiorze Perseusza w odległości 2100 lat świetlnych mająca rozmiary 3 lata świetlne. Swoim podobieństwem przypomina Trójlistną koniczynę gdzie mamy mieszaninę niebieskich czerwonych barw, przeplatających się z ciemnymi pasami pyłowymi widocznych w centralnej części mgławicy. Na niebie świeci jako obiekt o jasności 13 magnitudo i rozmiarach 12’ x 8’.
Całość materiału zbierana zdalnie w warunkach podmiejskich z licznymi latarniami przez refraktor TSAPO 130 i kamerę QHY 695A w ilości 12 godz.30 min. Ciężki materiał do obróbki. Miłego oglądania.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.


Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme