Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

NGC 1788

NGC 1788 Głowa Lisa

NGC 1788 * vdB 33 * mgławica refleksyjna w gwiazdozbiorze Oriona.
Data : 11.09.2021 r.- 31.10.2021 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TSAPO 130
Kamera : QHY 695A Mono, ASI 290 mini
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 06 h 40 min. Luminancja, 07 h 30 min. RGB
Obróbka : MaximDL , PixInsight, Photoshop CC 18
Krótki opis obiektu :
NGC 1788 inne oznaczenie to van den Bergh 33 to mgławica refleksyjna znajdująca się w gwiazdozbiorze Oriona w odległości około 1300 lat świetlnych. Na niebie świeci jako obiekt o jasności 9 magnitudo i rozmiarach 5′ x 3′ kątowe. Została odkryta przez Williama Herschela w 1786 roku. Sama mgławica w kolorze niebiesko białym otoczona jest pierścień zjonizowanego wodoru, który to zasilany jest przez ogromne młode gwiazdy zakryte tymże pierścieniem. Obie te mgławice otoczone są przez ciemną mgławicę oznaczoną jako LDN 1616 która to przesłania znaczną cześć gwiazd. Sam ten pył generuje również część mgławicy refleksyjnej. Promienie światła napotykając cząstki pyłu odbijają się i rozpraszając nadają mgławicy charakterystyczny wygląd.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.


Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme