Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

NGC 6992

NGC 6992

NGC 6992 * Mgławica gwiazdozbiorze Łabędzia.
Data : 12.08-18.08.2018 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refractor TSAPO 130
Kamera : QHY 163 Mono, ASI 290
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : H alfa 10 h 00 min, 3 h 00 min.RGB
Obróbka : MaximDL, Photoshop CC14
Krótki opis obiektu :
Welon wschodni oznaczony w katalogu jako NGC 6992 znany również jako Caldwell 33 jest częścią Pętli Łabędzia powstałej po wybuchu supernowej około 10 tysięcy lat temu.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme