Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

NGC 700 Ściana Łabędzia

NGC 700 Ściana Łabędzia

NGC 7000 * Fragment Mgławicy Ameryka „Ściana Łabędzia”
Data : 03.06.2023 r.- 11.07.2023 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TSAPO 130
Kamera : QHY 695A Mono, ASI 290 mini
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 10 godz. 20 min. Halfa, 10 godz. 00 min. OIII, 10 godz. 00 min SII.
Obróbka : MaximDL , PixInsight, Photoshop CC 18
Krótki opis obiektu :
Fragment Mgławicy Ameryka nazwany Ścianą Łabędzia wykonany różną techniką.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.

NGC 7000 Bicolor.

NGC 7000 inny color.

NGC 7000 mur.

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme