Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

NGC 7822

NGC 7822

NGC 7822 * mgławica emisyjna w gwiazdozbiorze Cefeusza.
Data : 12.08 – 21.08. 2013 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TS APO 65Q
Kamera : QHY 9 , QHY 5
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 9h 40 min. H alfa 60:60:60 RGB bin 2
Obróbka : MaximDL , Photoshop CS5
Krótki opis obiektu :
NGC 7822 oznaczona również jako Sharpless 2-171 jest mgławicą emisyjną znajdujący się w gwiazdozbiorze Cefeusza. Została odkryta 16 listopada 1829 przez Johna Herschela oraz skatalogowana przez Stewarta Sharplessa w jego katalogu pod numerem 171. Znajduje się w odległości około 3000 lat świetlnych od Ziemi. Mgławica jest obszarem formującym gwiazdy, w którym kosmiczne pilary zimnego gazu molekularnego stykają się z obłokami ciemnego pyłu. Świecenie mgławicy powodują młode, gorące gwiazdy niedawno powstałej gromady Berkeley 59 NGC 7822 wraz z mgławicą Cederblad 214 jest częścią większego kompleksu mgławic.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme