Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

Sh2-135 Kleks

Sh2-135 Kleks

Sh2-135 * mgławica emisyjna w gwiazdozbiorze Cefeusza.
Data : 08.08.2020 r.- 22.08.2020 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TSAPO 130
Kamera : QHY 695A Mono, ASI 290
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 13 h Halfa, 03 h 30 min. RGB
Obróbka : MaximDL , Photoshop CC 14
Krótki opis obiektu :
Sh2-135 zwana również jako Kleks jest mgławicą emisyjną znajdującą się w południowej części gwiazdozbioru Cefeusza. Jest to region H II połączony z obłokiem molekularnym pomiędzy którymi zachodzą procesy jonizacji gazów. Najnowsze wyliczenia wynika, że mgławica oddalona jest od nas o około 10100 lat świetlnych i osiąga rozmiary 20 lat świetlnych. Podczas badań przez IRAS zidentyfikowano wiele źródeł promieniowania podczerwonego, co wskazuje na obecność niedawnych procesów formowania się gwiazd. Większość tych gwiazd jest zgrupowana w młodej gromadzie otwartej. Na niebie świeci jako obiekt o rozmiarach 15’ x 15’ kątowych.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.


Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme