Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

Wolf – Rayet 134

Wolf - Rayet 134

Wolf – Rayet 134 w gwiazdozbiorze Łabędzia.
Data : 03.06.2021 r.- 17.06.2021 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TSAPO 130
Kamera : QHY 695A Mono, ASI 290
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 10 h Halfa, 13 h OIII, 03 h 50 min. RGB
Obróbka : MaximDL , PixInsight, Photoshop CC 14
Krótki opis obiektu :
Gwiazdy Wolfa-Rayeta są to duże i gorące gwiazdy, które posiadają rozległą i rozrzedzoną powłokę gazową rozszerzającą się z dużą prędkością. Jedną z pierwszych gwiazd zaobserwowaną była HD 191765 oznaczona jako WR 134. Gwiazdy te zaliczane są do gwiazd o największej światłości o wielkościach absolutnych od -4 do -8 magnitudo. Temperatura ich powierzchni sięga od 25 do 50 tysięcy Kelwinów, średnica jest około dwa razy większa od średnicy Słońca a masa ponad 20 razy większa. Swoje istnienie mogą kończyć jako wybuch supernowej.

Opis obiektów znajdujących się w kadrze.

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme