Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

Zdjęcia plam

Zdjęcia plam słonecznych wykonane teleskopem Newtona 200/1000 mm f5 i aparatem Olympus i Canon.

Zdjęcia plam słonecznych wykonane teleskopem Newtona 200 mm i kamerą  ASI 120 MM.

Zdjęcia są stackiem filmów avi wykonanych w ognisku teleskopu i przy zastosowaniu soczewki Barlowa GSO 2,5. Filtry użyte podczas filmowania to Baader ND 3,8 , Solar Continuum.

Rok 2014

Rok 2015   

Rok 2016

  Od 22.07.2016 roku kamera ASI 120 M zastąpiła kamera ASI 290 M a teleskop Newtona 200 mm zastąpił Refractor TSAPO 130 

Rok 2017

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

 

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme