Obserwatorium astronomiczne w Nehrybce

NGC 752

NGC 752

NGC 752 * gromada otwarta w gwiazdozbiorze Andromedy.
Data : 09.10 – 12.10.2018 r.
Miejsce : Nehrybka
Instrument : Refraktor TSAPO 130
Kamera : QHY 163 Mono , ASI 290
Montaż : EQ 6 PRO
Ekspozycja : 5 h 05 min. Luminancja, 3 h 00 min. RGB
Obróbka : MaximDL , Photoshop CC 14
Krótki opis obiektu :
NGC 752 jest jasną rozproszoną gromadą otwartą w gwiazdozbiorze Andromedy, która została odkryta w 1654 roku przez Giovanniego Hodiernę. Nosi również oznaczenie jako OCL 363. Odległość jaka nas dzieli od gromady to 1300 lat świetlnych. Zawiera ponad 60 gwiazd. Na niebie świeci jako obiekt o jasności 5,7 magnitudo o rozmiarach 57’ kątowych. Wiek gromady szacowany jest na 1,1 miliarda lat.


Opis obiektów znajdujących się w kadrze.

Copyright © by Antoni Chrapek. All Rights Reserved Frontier Theme